نحوه استفاده همتراز کننده کاشی

نحوه استفاده

قطعه همتراز کاشی از دو قسمت کلیپس و گوه تشکیل شده است و در دو سایز برای ضخامتهای مختلف طراحی و تولید شده است . ابتدا با توجه به ضخامت کاشی و سرامیک یا پارکت ، سایز همترازمناسب برای مصرف را  انتخاب نمایید. برای شروع کاشیکاری حتی الامکان سعی شود از یک گوشه محیط مورد نظر برای اجرا، کاشیکاری شروع شود . ابتدا توسط ابزارهایی مانند گونیا و خط کش و متر یا  با  استفاده از مترهای لیزری در گوشه، دو خط با زاویه 90 درجه نسبت به یکدیگر ترسیم نمایید. سطح زیر کار را  آغشته به چسب کاشی نمایید . حتی الامکان اجرای چسب کاشی روی سطح را توسط کاردک شانه ای انجام دهید . ابتدا کاشی یا سرامیک اول را با توجه به خطوط ترسیم شده جای گذاری نموده و تثبیت نمایید . برای قرارگیری بقیه کاشیها و تکمیل چیدمان ، کلیپس را به تعداد مورد نظر با توجه به ابعاد کاشی یا سرامیک، در هر وجه قرار داده و سپس کاشیهای دیگر را جای گذاری نمایید . پس از قرارگیری دو کاشی در کنار یکدیگر، گوه را داخل شکاف کلیپس که از فصل مشترک بین دو کاشی یا سرامیک خارج شده است، وارد می نماییم و توسط انبر مخصوص همتراز پلاس ، آن را قفل نمایید. پس از اتمام کاشی کاری کل سطح، بر اساس روشی که ذکر شد ، اجازه دهید تا گیرش و چسبیدن کاشیها کامل شود . سپس با  اعمال ضربه توسط چکش و یا نوک کفش ، از قسمت جانبی  به راحتی کلیپس از نقطه اتصال صفحه عمودی به افقی خواهد شکست. قسمت افقی کلیپس زیر کاشی ها به جای مانده و قسمت عمودی خارج خواهد شد. لازم بذکر است که کلیپس در عملیات همتراز نمودن سطح یکبار مصرف می باشد ولی از گوه می توان چند بار استفاده نمود.

میزان مصرف

میزان مصرف همتراز کاشی در سطح کاشیکاری با توجه به ابعاد کاشی و وسعت سطح مشخص می شود. کاشی و سرامیک با ابعاد کوچکتر تعداد همتراز کمتری در هر وجه خود نیاز دارد ولی ابعاد بزرگتر نیاز به تعداد همتراز بیشتر در هر وجه دارد.

تعداد همتراز مورد نیاز برای ابعاد تا 30*30 سانتیمتر

تعداد همتراز مورد نیاز برای کاشیهای کوچک مانند کاشیهای 30*30 و یا کوچکتر، یک عدد در هر وجه کاشی می باشد . دقت نمایید در صورتی که در هر وجه کاشی یک عدد همتراز  قرار می گیرد، باید همتراز کاشی در وسط هر وجه قرار گیرد.

تعداد همتراز مورد نیاز برای ابعاد 40*40 و 50*50 سانتیمتر

در کاشی و سرامیک با ابعاد تا 50*50 سانتیمتر، تعداد همتراز مصرفی در2 عدد  هر وجه کاشی می باشد . پیشنهاد می شود محل قرارگیری همتراز در این ابعاد از کاشی و سرامیک، با فاصله 10 سانتیمتر از لبه های کاشی و سرامیک باشد.

تعداد همتراز مورد نیاز برای ابعاد 60*60 تا 80*80 سانتیمتر

تعداد مورد نیاز برای این ابعاد 3 عدد در هر وجه می باشد. به این ترتیب که دو همتراز با فاصله 10 سانتیمتر از هر لبه قرار می گیرد و همتراز سوم در مرکز وجه مورد نظر قرار می گیرد.

تعداد همتراز مورد نیاز برای ابعاد بزرگتر از 80*80 سانتیمتر

در ابعاد بزرگتر باید به ازای هر 20 الی 25 سانتیمتر از طول هر وجه ، یک عدد همتراز استفاده نمود.

نکات

  • توجه نمایید همتراز را با توجه به ضخامت کاشی و سرامیک یا پارکت انتخاب نمایید . معمولا برای کاشی و سرامیک همتراز بزرگ و برای پارکت و تایل های چوبی کفپوش، از همتراز کوچک استفاده می شود. دقت نمایید که استفاده همتراز بزرگ برای ضخامتهای کم مناسب نمی باشد و گوه داخل کلیپس کاملاً قفل نخواهد شد و از طرفی استفاده از همتراز کوچک برای ضخامتهای بالا مناسب نمی باشد، زیرا گوه به مقداری که نیاز است وارد شکاف کلیپس شود تا بتواند از هر دو طرف همترازی سطح را ایجاد نماید ، نمی تواندعملکرد مناسب داشته باشد.
  • دقت نمایید زمان کافی جهت گیرش و خشک شدن ملات و یا چسب زیر کاشی و سرامیک را در نظر بگیرید ، سپس نسبت به شکستن کلیپس همتراز  اقدام نمایید. در صورتی که هنوز ملات زیر کار خشک نشده باشد، ممکن است در صورت حرکت روی سطح، فرو رفتگی و لغزش کاشیها  اتفاق بیفتد که باعث  به هم خوردن همترازی و نظم و آرایش کاشی ها نسبت به یکدیگر شود.
  • حتی الامکان جهت قفل کردن کلیپس و گوه نسبت به یکدیگر از آچار یا انبر مخصوص همتراز پلاس استفاده نمایید. قفل کردن همتراز توسط دست به هیچ وجه قابل انجام نمی باشد، زیرا فشار کافی برای اعمال به سطح برای همتراز شدن وجود نخواد داشت . از طرفی هم قرار دادن گوه در کلیپس توسط ضربات چکش نیز کار مناسبی نمی باشد. زیرا علاوه بر اینکه سطح کاملاً همتراز نمی شود ، احتمال شکستن کلیپس در اثر اعمال ضربه وجود دارد.
  • با توجه به اینکه کلیپس همتراز یکبار مصرف، ولی گوه چند بار مصرف می باشد. در هنگام خرید دقت فرمایید، چنانچه قصد ندارید سطح مقطع را به یکباره کاشیکاری کنید و در چند مرحله نصب کاشی را انجام دهید ، تعداد گوه را نسبت به کلیپس به میزان کمتری خریداری نمایید . زیرا گوه چند بار مصرف و کلیپس یکبار مصرف است . بطور مثال چنانچه یک مقطع با مساحت 500 متر قرار است در دو مرحله کاشیکاری شود، لازم است با توجه به محاسبه تعداد مورد نیاز ، تعداد گوه را نصف تعداد کلیپس خریداری نمایید تا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد.

میزان مصرف اسپیسر همتراز پلاس

میزان استفاده همتراز پلاس با توجه به  ابعاد کاشی یا سرامیک تعیین می شود برای کاشی های تا cm  30  در هرضلع کاشی 1 عدد همتراز پلاس   و برای کاشی های cm  30  به بالا 2 عدد در هر ضلع  استفاده می شود و هرچه  وجه کاشی بزرگتر باشد میزان مصرف  افزایش خواهد داشت .

نکات قابل توجه اسپیسر همتراز پلاس

در صورت عدم استفاده از همتراز پلاس در بندهای کاشی، علاوه بر ایجاد بندهای ناهمگون، سطحی ناهموار یا به اصطلاح دارای ناخنک خواهید داشت . چنانچه سطح کار ناخنک دار  باشد، ضمن کاهش کیفیت و زیبایی کار ، فضای مناسبی را برای تجمع آب به هنگام شستشو فراهم می کند  بعد از مدتی به سطحی جرم گرفته و کدر تبدیل می شود و نمای نامناسبی ایجاد خواهد نمود.